Felhasználási feltételek

Az Interneten keresztül kötött adásvételi szerződésre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek

1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek („Általános Szerződési Feltételek“ vagy „ÁSZF”) alkalmazandók az H&G Global s.r.o., (Cégjegyzékszám: 44 827 091, a Szlovák Bíróság által nyilvántartva, székhely: H&G Globals.r.o. Hemerkova 13
Košice – mestská časť Sídlisko KVP 040 23,
cgjsz: 53323815, nemzetközi adószám: SK2121335854, magyar adószám: 30544565-2-51,
e-mail cím: info@z-shops.eu, telefonszám: +36 20 9596-375 („Eladó“) által üzemeltetett www.z-shops.eu, webáruházon („Webshop“) keresztül az Eladó és a Vásárló között létrejött adásvételi szerződésekre („Szerződés“).

1.2. A Vásárló fogyasztó és vállalkozás is lehet. A jelen ÁSZF valamint a fogyasztóvédelmi rendelkezések szempontjából fogyasztó az a természetes személy, aki szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el. Vállalkozás az a személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el, ideértve bármely olyan személyt, aki vagy amely a kereskedő nevében vagy javára jár el. A nem fogyasztónak minősülő Vásárlóval kötött szerződésekre a jelen ÁSZF Vegyes rendelkezési külön rendelkezéseket tartalmaznak.

1.3. A Webshop használatával, illetve a regisztrációval a Vásárló elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket. Az ÁSZF a Szerződés részét képezi. Az ÁSZF folyamatosan elérhető a www.z-shops.eu oldalon és Eladó a rendelési folyamat során megküldi a Vásárló részére.

1.4. Eladó tájékoztatja Vásárlót, hogy nem vesz igénybe külső tárhelyszolgáltatót.

Tárhely szolgáltatással kapcsolatos e-mail: www.z-shops.eu

A Webshop használatával kapcsolatos megkötések

2.1. Kiskorú, vagy cselekvőképességében korlátozott személy csak törvényes képviselője beleegyezésével veheti igénybe a Webshop szolgáltatásait, melynek megszerzése a cselekvőképességében korlátozott személy felelőssége és feladata. Eladónak nem feladata és nincs is rá lehetősége, hogy tudja, illetve kiderítse, hogy ki van az online tranzakciók során a felhasználói oldalon.

Megrendelés, a Szerződés megkötése

3.1. A Vásárló az Árut a Webshopon keresztül rendelheti meg, ahol az Eladó tájékoztatja a megrendelni kívánt Áru részletes jellemzőiről, áráról, valamint a járulékos költségekről (szállítás díjáról, a fizetés módjáról és a csomagolás költségeiről).

3.2. A Webshopban elhelyezett Áruk bemutatása az Eladó részéről nem minősül a Szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak és az alapján Eladó nem köteles szerződéskötésre. A Szerződés megkötésére a Vásárló tehet ajánlatot a Megrendelés elküldésével a Webshopban vagy telefonon keresztül. Eladó a Megrendelés megérkezését haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja. Ez a visszaigazolás azonban nem jelenti a Vásárló ajánlatának elfogadását. Amennyiben a Vásárló nem kapja meg a visszaigazolást, javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot az Eladóval. Eladót nem terheli felelősség azért, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg a Vásárlóhoz, mert hibás e-mail címet adott meg vagy az e-mail fiók tárhely telítettsége miatt számára nem hozzáférhető.

3.3. A szerződés csak akkor tekinthető megkötöttnek, amikor Eladó kinyilvánítja a rendelés elfogadását, amelyet egy külön, Vásárlónak küldött e-mailben igazol vissza. (Feldolgozás vagy Kiszállítás alatt)

3.4. A Megrendelés Webshopon keresztül történő elküldése előtt a Vásárló elvégzi a regisztrációt vagy regisztráció nélkül folytatja a megrendelés leadását, mindkét esetben a Vásárló követi a Webshop utasításait és kitölt minden kért adatot. Vásárló felelős azért, hogy az általa megadott adatoknak helyesek és valósak. A kötelezően kitöltendő adatok: név, szállítási – számlázási cím, telefonszám, e-mail címe, regisztrációkor az e-mail-hez jelszó.

Céges vásárlóknak:

Cég neve, címe, kapcsolattartó telefonszáma, e-mail címe, e-mailben megküldendő: cégjegyzékszám, EU-s adószáma, bankszámlaszám – amiről utalni fog, a céges nettós vásárlások díjbekérő alapján előreutalással történik.

3.5. Ha a Vásárló regisztrál, egy jelszóval biztosított felhasználói fiókot kap. A Vásárló köteles a jelszót titokban tartani és harmadik személyek részére nem teheti hozzáférhetővé. Eladó jogosult a felhasználói fiók indokolás és a Vásárló tájékoztatása nélküli törlésére, különösen abban az esetben, ha visszaéltek a fiókkal vagy a Vásárló kéri a fiók törlését.

3.6. A felhasználói fiók létrehozását követően annak törléséig a Webshopon keresztül további megrendelések leadására a felhasználói fiókon van lehetőség, amely meggyorsítja a megrendeléshez szükséges adatok kitöltését.

3.7. Ahhoz, hogy a Vásárló a Webshopból Árut rendeljen, egy Megrendelést kell összeállítania, amely tartalmazza többek között az Áruk megjelölését és a megrendelni kívánt Áruk mennyiségét (a Vásárló az Árukat a „kosárba helyezi“), a Vételárat és járulékos költségeket és a fizetési módot (a fizetési módokat a Fizetési feltételeknél ismertetjük). A Megrendelés Eladó részére történő elküldését megelőzően a Vásárlónak mindig lehetősége van arra, hogy ellenőrizze és / vagy megváltoztassa a Megrendelésben feltüntetett adatokat, lehetővé téve a Megrendelés során az adatbeviteli hibák kiszűrését és javítását. A Megrendelésben szereplő adatok ellenőrzését követően, ha a Vásárló a Megrendelés tartalmával egyetért, a Vásárló a „Megrendelés elküldése“ gombra kattintva tudja leadni a megrendelést. A „Megrendelés elküldése“ gombra kattintással a Vásárló befejezi a megrendelést és kifejezetten tudomásul veszi, hogy ez fizetési kötelezettséget von maga után.

3.8. A Megrendelés leadásával a vásárló elfogadja az ÁSZF-t. (Webshopban történő megrendelés leadásával, telefonos vagy e-mail-ben is.)
A Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-t megismerte és annak a Megrendelés leadásakor hatályos tartalmát elfogadja. A Vásárlót az ÁSZF tartalmáról a Megrendelése leadását megelőzően tájékoztatták, így megvolt a lehetősége arra, hogy azt megismerje és amennyiben annak tartalmával nem ért egyet, úgy ne adja le a megrendelést.

3.9. Minden webshop-os Megrendelés külön regisztrációs számot kap és a Megrendelés a teljesítésig ezen a számon van nyilvántartva. A Vásárló jogosult a Megrendelés aktuális státuszáról tájékoztatást kérni, illetve e megrendelés ismételt megerősítését kérni és Eladó vállalja, hogy tájékoztatást ad a Vásárló részére.

3.10. Eladó fenntartja a jogot, hogy a Vásárló megrendelését visszautasítsa vagy a Szerződéstől indokolás nélkül elálljon az Áru Vásárló részére történő kiszállításáig. Amennyiben a körülmények jelentősen megváltoznak vagy egyéb alapos okból, így például ha a megrendelt áru nincs készleten, a megrendelt Áru ára jelentősen megváltozott, ha az Áruk ára hibásan került feltüntetésre vagy az Áru csak későbbi időpontban lenne szállítható, mint ahogyan azt az Eladó feltüntette vagy amennyiben a megrendelés a szokásos kiskereskedelmi mennyiséget meghaladó mennyiséget tartalmaz. Eladó jogosult továbbá elállni a szerződéstől, ha a szerződés teljesítése lehetetlen, a Vásárló megtagadja az Áru átvételét vagy a Vásárló fizetésképtelen.

3.11. A Webshop használatával kötött Szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, Eladó azt nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, nem megtekinthető. A Webshopban leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak tekinthetők.

3.12. Bármilyen tájékoztatás, ügyintézés és szerződéskötés valamint panaszkezelési eljárás nyelve a magyar-szlovák-angol.

3.13. Eladó nem vetette alá magát semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek.

Vételár és egyéb költségek

4.1. . Vevő az Áru kiszállításával kapcsolatos lényeges információkat a Webshopban találja.

4.2. Egyedi vagy különleges áruk esetében a kiszállítási idő meghosszabbodhat. Eladó mindent megtesz annak érdekében, hogy a kiszállítás idejét a lehető legrövidebbre csökkentse, ezért a logisztikai okokból a megrendelés részekre osztható.

4.3. Az Eladó – eltérő megállapodás hiányában – az általa kiválasztott fuvarozó igénybevételével szállítja ki az Árut a Vásárlónak a Vásárló Megrendelésben rögzített címére. Eladó fuvarozóként a Magyar Posta futárszolgálatot veszi igénybe.
Eladó nem biztosítja az Áruk személyes átvételét vagy más címre történő kiszállítását.

4.4. A csomagok kiszállítási díja, 1990 Ft, amennyiben meghaladja a 19.900 Ft-ot úgy a kiszállítás ingyenes. Eladó nem biztosítja az Áruk személyes átvételét és átadását vagy más címre történő kiszállítását, mint ami a megrendelésben történt.

4.4.a A termék cseréjének díja vagy visszaküldése 3000 Ft, amennyiben az Eladó kéri a csomagfelvételt és nincs más megegyezés a Vevőt terheli.

Árak

Áraink a rendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyek a webáruházban a termékek mellett találhatók. Az árak bruttó árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák. 

Eljárás hibás ár esetén

Minden igyekezetünk ellenére előfordulhat, hogy a webáruházban a termék hibás áron szerepel. Hibás áron nem áll módunkban a rendelést elfogadni és kiszállítani. A termék hibás áron történő megrendelése esetén az eladó és a vásárló között nem jön létre szerződés. Hibás áron történő rendelés estén is automatikus visszaigazoló e-mailt küldhet a rendszerünk, amely azonban nem tekinthető a rendelés elfogadásának. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a Vevőt az új adatokról. A Vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

Az Áruk átvétele

5.1. A Vásárló felelős azért, hogy átvegye az Árut a fuvarozótól. Hiányos vagy szemmel láthatóan sérült csomag átadása esetén Vásárló jogosult megtagadni az Áruk átvételét. Amennyiben a Vásárló megtagadja, az Áruk átvételét vagy az Árut a szemmel látható sérülés ellenére átveszi, Vásárló vállalja, hogy a fuvarozóval egy jegyzőkönyvet vesz fel, amely tartalmazza a kifogásolt hibákat és késedelem nélkül megküldi a jegyzőkönyvet az Eladónak. (info@z-shops.eu)

5.2. Vásárló jogosult az Árut megvizsgálni és kipróbálni olyan módon, ahogy erre bolti vásárlás esetén is lehetősége lenne.

5.3. Eladó a termékhez csomagolva küldi el a számlát, céges vásárlóknak utólag küldi el a könyvelés e-mail-ben vagy postai úton.

5.4. A számlát minden esetben köteles megtartani a vevő, mivel az biztosítja a termék garanciáját és jótállást.

5.5. A Vásárló részére kiszállított Áru az Eladó tulajdonában marad mindaddig, amíg Vásárló a vételárat teljes egészében meg nem fizette.

5.6. A kárveszély az Áruk Vásárló által történő átvételekor száll át a Vásárlóra.

Fogyasztónak minősülő Vásárlót megillető elállási jog

6.1. Amennyiben a Vásárló a fogyasztóvédelmi jogszabályok alapján fogyasztónak minősül, jogosult indokolás nélkül elállni a Szerződéstől az Áruk átvételétől számított 14 napon belül. Vásárló az elállás jogát a szerződéskötés és az Áru átvételének napja között is gyakorolhatja. Vásárló jogosult arra is, hogy a szerződés megkötése előtt ajánlatát visszavonja.

6.2. Az elállásról szóló nyilatkozatot az Eladó részére a fenti határidőben kell megküldeni. Az elállási nyilatkozatot a Vásárló a Webshop-ban közzétett elállási nyilatkozat minta felhasználásával is gyakorolhatja.

6.3. Az elállási nyilatkozatot a Vásárló az Eladó levelezési címére vagy e-mail (info@z-shops.eu) címére küldheti el. Az alábbi adatok szükségesek hozzá: név, cím, telefonszám, termék megnevezése, számla másolata, a Vásárló bankszámlaszámát, IBAN-kód, SWIFT kód – mivel nemzetközi visszautalásról van szó.

6.4. Amennyiben Vásárló gyakorolja az elállási jogát, ez a Szerződést a megkötésének időpontjára visszamenő hatállyal megszünteti. Vásárló köteles az Árut az elállási jog gyakorlásától számított 14 napon belül az Eladónak visszaküldeni vagy visszavinni, a kísérő okmányokkal együtt, sértetlen állapotban és amennyiben lehetséges, eredeti csomagolásban, úgy ahogyan azt a Vásárló átvette. Az elállási jog gyakorlása esetén a Vásárló köteles viselni az Áru visszaküldésének költségeit. Vásárló kérheti az Eladó közreműködését a visszaszállítás során, a szállítás költségeit azonban ebben az esetben is Vásárló viseli (3000 Ft).

6.5. Az áru visszaérkezése után az Eladó köteles legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríteni a termék vételárát. Az áru ellenértékének visszafizetése utalással történik minden esetben!

Eladó ugyanakkor visszatarthatja a vételárat mindaddig, amíg a Vásárló az Árut nem szolgáltatta vissza vagy nem igazolta okirattal, hogy az Árut visszaküldte az Eladónak.

6.6. Amennyiben a visszaküldött Áru hiányos vagy sérült, Eladó jogosult az értékcsökkenésnek megfelelő összeget levonni a visszatérítés összegéből (Eladó beszámíthatja az igényét a visszatérítendő vételárba és Vásárló csak a beszámítás összegével csökkentett összegre tarthat igényt), Vásárló a beszámításhoz ezúton hozzájárul.

6.7. Amennyiben Eladó az Áruval együtt ajándékot adott a Vásárlónak és Vásárló gyakorolja az elállási jogát, Vásárló köteles az Áruval együtt a kapott ajándékot is visszaszolgáltatni Eladónak.

6.8. A kellékszavatossági kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos költségek az H&G Global s.r.o.-t terhelik. Ha a Termék meghibásodásában a Vevőt terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a Vevő köteles viselni, ha a Termék karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha nem rendeltetésszerűen használta.

6.9. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Gyártót a Termék forgalomba hozatalától számított két évig termékszavatossági jog terheli. A termékszavatossági igény érvényesítése során a Fogyasztó közvetlenül a Gyártótól kérheti, hogy hibás teljesítés esetében a Terméket javítsa ki vagy cserélje ki. A Termék a jelen pont alkalmazásában akkor minősül hibásnak, ha a Termék nem felel meg a Gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a Gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Ha a Termékre termékszavatosság vonatkozik, a Z-shops, mint Eladó jogosult erről a Fogyasztót tájékoztatni.

6.10. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy elveszíti a jótállási jogát, ha a Terméket a Fogyasztó és/vagy harmadik személy a hiba felfedezése után saját kezűleg szétszereli, a Termék tulajdonságait megváltoztatja, a Terméken olyan változtatást eszközöl, amelynek célja a Termék hibájának megjavítása, továbbá ha a Terméket nem a Jótállási jegyen vagy a Honlapon esetlegesen megjelölt, szervizben kívánja megjavíttatni.

6.11. Panaszkezelésnél (céltávcsövek esetében) kérheti a gyártó szakemberrel végeztetett felhelyezés és további beállításokról igazolást/számlát a jótállás érvényesítéséhez.

Hibás teljesítés, kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

7.1. Eladó szavatol azért, hogy az Áru a teljesítés időpontjában hibátlan. Így különösen az Eladó szavatol azért, hogy az Áru a teljesítés időpontjában
alkalmas az Eladó által meghatározott célra vagy arra a célra, amelyekre más, azonos rendeltetésű árukat rendszerint használnak,

  1. minta szerinti vétel esetén megfelel a minta hivatkozott tulajdonságának,
  2. megfelelő mennyiségben került szolgáltatásra,
  3. megfelel az alkalmazandó jogszabályban meghatározott minőségi követelményeknek.

7.2. Fogyasztói szerződés esetén amennyiben az Eladó 6 hónap jótállást vállal, afölöttit terméktől függően a gyártó vállalja vagy a szakszerviz. Az Eladó 6 hónap után is segít garanciális vagy jótállás ügyintézésben a megállapodás szerint. Gyári garanciáért felelősséget nem vállal. Azt a gyár felé kell érvényesíteni.

7.3. A Vásárló nem érvényesíthet igényt a hibás teljesítéssel összefüggésben, amennyiben a hibát már a szerződéskötés időpontjában ismerte vagy a hibát saját maga okozta.

7.4. Eladó nem felelősaz árengedménnyel eladott Áru hibájáért, amennyiben az árengedményt az Áru hibájára tekintettel nyújtotta,

  1. a normál használatból vagy a használat mértékéből eredő hibákért,
  2. az Áru olyan hibájáért, amelyet a kezelési útmutatóban szereplő utasítások be nem tartása okozott.

Kellékszavatosság

7.5. A Vásárló az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet.

7.6. Fogyasztói szerződés esetén a Vásárló az Áru átvételének időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit – kivéve más megállapodás esetén. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a Vásárló az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

7.7. A Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti a vételár arányos leszállítását vagy a hibát Eladó költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

7.8. A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra Eladó adott okot.
7.9. A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni az Eladóval.

7.10. Fogyasztói szerződés esetén a szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül Vásárló kellékszavatossági igénye érvényesítéséhez a hiba közlésén túl csak annyi szükséges, hogy a Vásárló igazolja, hogy az Árut az Eladótól vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Jótállás

7.18. Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

7.19. Vásárló a jótállás keretébe tartozó hiba esetében választása szerint kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti a vételár arányos leszállítását vagy a hibát Eladó költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

7.20. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Vásárlót a jótállásból fakadó jogok a kellékszavatossági és termékszavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Felelősség korlátozása

7.21. Vásárló által kártérítés követelésére nincs lehetőség, kivéve az életet, testi épséget, egészséget megkárosító vagy az Eladó által szándékosan okozott szerződésszegés esetén. A gyártótól igényelhető kártérítés. Minden egyes esetben a vevőnek a gyártóval kell felvenni a kapcsolatot és tőle követelheti.

7.3. A gyártótól kapott Használati utasítás egyes termékekhez idegen nyelven (angol, német, stb.) kerül mellékelve.

Reklamációk kezelése

8.1. A hibás teljesítéssel összefüggő jogait a Vásárló az Eladó címére küldött vagy (optimális esetben) email útján (info@z-shops.eu) közölt nyilatkozattal érvényesítheti.

8.2. A reklamáció megfelelő kezelése érdekében Vásárló köteles

  1. bizonyítani, hogy az Árut az Eladótól vásárolta, és hogy az igényt határidőn belül érvényesíti (általában számlával),
  2. átadni az Árut az Eladónak, hogy a hibát kivizsgálhassa,tájékoztatni Eladót a kapcsolattartási adatairól, a felfedezett hibáról és a panasz kezelésének kívánt módjáról (a konkrét szavatossági igényéről).

8.3. Eladó a reklamáció kivizsgálásának eredményéről e-mailben vagy telefonon értesíti a Vásárlót vagy a megrendelésben megadott elérhetőségeken.

8.4. A reklamációt, beleértve a hibajavítást késedelem nélkül, de legkésőbb a reklamáció és a reklamációval érintett Áru Eladó általi átvételétől számított 30 napon belül kell elintézni, kivéve, ha a Vásárló és az Eladó hosszabb határidőben állapodnak meg. A határidőbe nem tartozik bele az Áru jellegének megfelelő szakértői kivizsgálás ideje. A reklamáció elutasítása esetén az Eladó döntését írásban indokolja. Külföldi gyári szakszervizbe eljutatott termékek javítása több hónapig is eltarthat. Ezt a termékvásárlásnál vegye figyelembe (Pulsar, Flir, Zeiss, Swarovski…)!

Jog- és igényérvényesítés

9.1. Fogyasztói jogvita esetén lehetőség van arra, hogy a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják az Európai Unió online vitarendezési platformján.

9.2. Amennyiben a fogyasztói jogvita tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat.

9.3. Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében.

Személyes adatok védelme

10.1. A Vásárló által a rendelés feldolgozása, a szerződés teljesítése és a Vásárló felhasználói fiókjának kezelése céljából az Eladó rendelkezésére bocsátott személyes adatokat Eladó az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban gyűjti, kezeli és tárolja. Eladó kizárólag a fenti célokból valamint a Vásárlóval való kapcsolattartás céljából, számlázási és statisztikai célokból kezeli a személyes adatokat. Eladó a személyes adatokat nem továbbíthatja harmadik személyek részére, kivéve, ha erre jogszabály alapján köteles illetve a fuvarozó részére történő adattovábbítást, amely minden esetben a szerződés teljesítéséhez szükséges legminimálisabb szintre korlátozódik, valamit a pénzügyi szolgáltató részére történő adattovábbítást.

10.2. Eladó a Vásárló következő adatait kezeli: név, cím, telefonszám, e-mail cím, kiszállítási cím, számlázási név és cím. Ha a Vásárló vállalkozás, Eladó kezeli a kapcsolattartó személy nevét. Ezen adatok megadására azért van szükség, hogy lehetővé tegye a szerződés zavartalan teljesítését. A rendelés feldolgozását követően Eladó a személyes adatokat számlázási és reklamáció kezelési célokból tovább tárolhatja. Eladó a személyes adatokat 10 évig vagy a Vásárló hozzájárulásának visszavonásáig tárolja, kivéve, ha Eladó jogszabály alapján köteles az adatokat hosszabb ideig tárolni (pl. számlázási, adózási okokból).

10.3. Vásárló a megrendelés leadásával beleegyezését adja, hogy Eladó a fenti személyes adatait gyűjtse és kezelje (elektronikus formátumban automatizált eszközökkel vagy nyomtatott formában nem automatizált eszközökkel). A rendelés leadásával Vásárló megerősíti, hogy személyes adatait önkéntesen bocsátotta az Eladó rendelkezésére.

10.4. Vásárló jogosult a személyes adataihoz hozzáférni, tájékoztatást, az adatok módosítását vagy törlését kérni és tiltakozni az adatkezelés ellen.

10.5. Vásárló hozzájárulhat ahhoz, hogy részére az Eladó e-mail útján üzleti vagy promóciós célú leveleket küldjön. Vásárló a beleegyezését bármikor visszavonhatja.

10.6. Vásárló a Webshop használatával hozzájárul, hogy a számítógépén ún. cookie-k kerüljenek elhelyezésre, mentésre és hogy azokhoz Eladó hozzáférhet.

Eltérő rendelkezések fogyasztónak nem minősülő Vásárló esetén

11.1. Fogyasztónak nem minősülő Vásárlóval kötött szerződés esetén a jelen ÁSZF egyes feltételei nem alkalmazandók, illetve más feltételekkel alkalmazandók.

11.2. Vásárló nem jogosult a 7. pontban szabályozott indokolás nélküli elállásra.

11.3. Vásárló alapos reklamáció esetében sem jogosult a szállítási költségek megtérítésére.

Vegyes rendelkezések

12.1. Az elektronikus kommunikációs eszközök használatának költségeit (pl. az Internethez való hozzáférés díja) Vásárló viseli az internetszolgáltatóval kötött megállapodás alapján, ezek a díjak nem magasabbak az alapdíjnál. Amennyiben Vásárló telefonon veszi fel a kapcsolatot az Eladóval, ennek költségeit a szolgáltatóval kötött megállapodás alapján Vásárló viseli. Amennyiben Eladó lép kapcsolatban a Vásárlóval telefonon, ennek költségeit Eladó viseli.

12.2. A Webshop tartalma szerzői jogi védelem alatt áll, annak valamennyi részletét a szerzői jog védi.

Az Eladó kifejezett hozzájárulása nélkül tilos felhasználni a grafikai, illetve programozási megoldásokat vagy bármely a Webshopban megjelenő tartalmat.

12.3. A jelen ÁSZF [***] napjától hatályos. Eladó fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et előzetes értesítés nélkül egyoldalúan módosítsa. Az ilyen módosítás nem érinti a korábbi ÁSZF hatálya alatt keletkezett jogokat és kötelezettségeket.

12.4. Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelen lenne, ez a többi rendelkezés érvényességét nem érinti.

Scroll to Top
HUF
  • HUF
  • EUR